O krainie – Bieszczady

0
782

Bieszczady

Zachodnia część Beskidów Wschodnich, między Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski ? Tarnica (1346 m n.p.m.). Dzielą się na:

* Bieszczady Zachodnie (na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy)

* Bieszczady Wschodnie (na terenie Ukrainy)

Bieszczady
Bieszczady

Nazwy Bieszczady używa się zwykle w Polsce jako synonimu polskich Bieszczadów (które są jedynie częścią Bieszczadów Zachodnich). ‚Bieszczad’ i ‚Beskid’ były od wieków określeniem gór oddzielających Polskę i Ruś od Węgier. Etymologia wyrazów ‚Bieszczad’ i ‚Beskid’ jest niejasna, czasem wywodzi się te słowa od trackiego ludu Bessów, których obecność na północ od Karpat odnotował Ptolemeusz. Karol Dobrowolski w 1938 objaśnił toponimię ‚Beskidu’ i ‚Bieszczadu’ na tle nazewnictwa bałkańskiego łącząc ją z albańską nazwą terenową bjeska, bjeske oznaczającą halę górską, łąkę lub pastwisko. Za etymologią germańską Jan Michał Rozwadowski w 1914 wywiódł wyraz ‚Bieszczad’ z gwar środkowo-dolno-niemieckich od beshet, besket ? geograficzny „przedział lub rozdział wód”.

Bieszczady należą do Beskidów Wschodnich, które są częścią Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Mimo iż szczytowe partie zajmują połoniny, to Bieszczady zaliczane są do pasma Beskidów Lesistych, a nie Połonińskich.

źródło: wikipedia

Mapa Bieszczady – turystyczna


Wyświetl większą mapę