Transmisje sesji coraz bardziej popularne

0
87
Transmisje Sesji
Transmisje Sesji

Transmisje sesji mają coraz większą popularność. Widać coraz większe zainteresowanie zarówno po stronie urzędów i urzędników oraz sami mieszkańcy są coraz bardziej ciekawi co dzieje się na sesjach Rady Gminy. Urzędy muszą transmitować, mieszkańcy mogą oglądać – oglądać i oceniać zachowanie, wypowiedzi, zaangażowanie np swojego radnego w daną sprawę. Ustawa w bardzo krótko, ale konkretnie precyzuje obowiązki: „Ustawa o samorządzie gminnym, Art. 20. 1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Transmisje Sesji

Transmisje sesji a RODO

Transmitowanie sesji wiąże się z przestrzeganiem szeregiem zapisów prawnych, które dokładnie wskazują jakie praktyki powinny być spełnione. Prezes UODO nałożył karę na jeden z urzędów, który nie przestrzegał zasad (wg UODO) opisanych w Rozporządzeniu o Ochronie danych Osobowych. Jeden z argumentów z którym nie sposób wchodzić w polemikę to „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”. Taki dokument po prostu MUSI BYĆ w posiadaniu Administratora danych. Niewątpliwie w obecnych warunkach, ciężko będzie podpisać taką umowę z np ogólnoświatowym operatorem, którego dane są przechowywane w chmurze i niejednokrotnie przekazywane do państwa poza UE. Obszerny artykuł o transmisjach sesji zgodnie z RODO znajduje się na stronie Kamery.LIVE.

Ciekawość i chęć uczestnictwa w sesji

To najczęstszy powód oglądania sesji na żywo. Coraz częściej się słyszy „oglądałeś wczorajszą sesję? w końcu (…)”. Tak. Mieszkańcy mają możliwość oceny pracy radnego na bieżąco. To duże ułatwienie i możliwość wyrobienia sobie zdania na temat poczynań wszystkich radnych, ich zaangażowania w sesji oraz w samo rozwiązywanie problemów dotyczących mieszkańców. Oczywiście każdy może uczestniczyć w sesji. Wystarczy wcześniej zorientować się w terminach spotkań.

Archiwum nagrań sesji

Zgodnie z ustawą, każda transmisja sesji musi być opublikowana na stronie BIP. Jak wszystkim wiadomo nie wszystkie urzędy spełniają ten obowiązek. Oczywiście niejednokrotnie wynika to z braku środków, lecz na ten moment można już znaleźć oferty, które są stosunkowo tanie i spełniają wszystkie wymogi np z zakresu RODO. Nagrania archiwalne są katalogowane np w katalogu sesji a następnie udostępniane np. w formie widgetu do „wklejenia” na stronę BIP. Ciekawa oferta na archiwizację sesji znajduje się również na stronie Kamery.LIVE.

Więcej na temat Transmisji sesji można znaleźć na stronie Sesje.LIVE