Spotkanie przedstawicieli Służb Granicznych Polski, Ukrainy i Słowacji

0
42
SG
SG

W poniedziałek oraz wtorek w Bieszczadach odbyło się trójstronne spotkanie przedstawicieli służb Granicznych z Polski, Słowacji oraz Ukrainy. Spotkanie przeprowadzono w ramach unijnego projektu wzmacniania współpracy.

14 oraz 15 października w Mucznem na Podkarpaciu odbyło się trójstronne spotkanie przedstawicieli Państwowej Granicznej Służby Ukrainy, Słowacji oraz polskiej Straży Granicznej odcinka Bieszczadzkiego, Karpackiego oraz Śląskiego.

W spotkaniu uczestniczyły delegacje trzech oddziałów polskiej Straży Granicznej na czele z komendantami gen. bryg. SG Robert Rogozem (Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej), płk SG Stanisławem Laciugą (Karpacki Oddział Straży Granicznej) oraz płk SG Adamem Jopkiem (Śląski Oddział Straży Granicznej). Stronę ukraińską reprezentował płk. M. A. Diomin, Zastępca Pełnomocnika Granicznego Odcinka Czopskiego. Natomiast delegacji słowackiej przewodniczył płk PhDr. Aurel GONŠČÁK, Pełnomocnik Graniczny Republiki Słowackiej Województwa Žilina

Spotkanie miało na celu podsumowanie działań na wspólnie ochranianych odcinkach granicy państwowej oraz wypracowanie najlepszych praktyk w działaniach mających na celu zwalczanie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz w zakresie identyfikacji nielegalnie przebywających cudzoziemców.

Spotkanie realizowane było w ramach Projektu Unii Europejskiej ,,Wzmocnienie współpracy z państwami członkowskimi oraz państwami trzecimi w zakresie identyfikacji” –2/9 – 2018 / BK – FAMI

źródło: Straż Graniczna- Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej