LOKALNE DZIAŁANIA „PIESZY”

0
59
KPP
KPP

Dzisiaj policjanci ruchu drogowego prowadzą na terenie powiatu bieszczadzkiego działania „Pieszy”. Ich celem jest zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących zagrożenie pieszych w ruchu drogowym.

Dzisiaj policjanci ruchu drogowego prowadzą działania „Pieszy”. Tego typu akcje mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie względem pieszych w ruchu drogowym. Policjanci będą również zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych. Brawura nieodpowiedzialnych kierowców może się tragicznie skończyć dla pieszego, który w konfrontacji z samochodem nie ma szans.

Policjanci przypominają, że noszenie elementów odblaskowych jest bardzo ważne. Widoczny pieszy ma większą szansę na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności. Nawet najmniejszy element odblaskowy może uratować życie. Należy pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia.

Przechodzień powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią. Z kolei kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na naszych drogach zależy przede wszystkim od nas samych i znajomości przepisów ruchu drogowego.

źródło: KPP Ustrzyki Dolne