GRUPY SPEED NA DROGACH

0
46
BRD
BRD

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków drogowych niesie za sobą zagrożenia nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rodzaj doznanych obrażeń.

Do wypadków drogowych dochodzi zazwyczaj poprzez naruszenie przez kierujących obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Jedną z głównych przyczyn jest nadmierna prędkość. To właśnie z tego powodu, każdego roku, kierujący jadący zbyt szybko powodują zdarzenia, które pochłaniają ponad 1/3 wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze jest groźne nie tylko dla kierujących i ich pasażerów, ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana m.in. z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości, ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu, prawidłowym wyprzedzaniem. Aby przeciwdziałać niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze oraz ograniczyć liczbę wypadków drogowych, w każdej komendzie wojewódzkiej Policji, na wzór Komendy Stołeczny Policji, 19 lipca 2019 roku powołano Zespoły pn. ,,SPEED”.

Do ich zadań należy w szczególności ujawnianie kierujących dopuszczających się agresywnych zachowań oraz szczególnie niebezpiecznych wykroczeń, w tym przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie w obrębie przejść dla pieszych, a także innych przestępstw i wykroczeń mających wpływ na zaistnienie wypadków drogowych. Trzon Zespołów „SPEED” tworzą policjanci ruchu drogowego, posiadający największe doświadczenie w tym zakresie, dysponujący najnowszymi pojazdami wyposażonymi w wideorejestrator oraz ręcznymi miernikami prędkości z wizualizacją

Apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)

źródło: KPP Lesko