Cudzoziemcy pracowali nielegalnie

0
88
SG
SG

Funkcjonariusze SG z placówki w Medyce zatrzymali w Przemyślu czterech obywateli Ukrainy nielegalnie pracujących na budowie. Mężczyźni zostali zobowiązani do powrotu. Sąd zdecyduje o konsekwencjach prawnych dla nieuczciwego pracodawcy.

Kontrolę przeprowadzono 4 listopada w Przemyślu.

Na terenie budowy bloku mieszkalnego kilkunastu mężczyzn wykonywało prace budowlane. W trakcie rozmowy okazało się, że czterech tynkarzy to obywatele Ukrainy pracujący u podwykonawcy inwestycji. Ustalono, że cudzoziemcy w wieku od 22 do 27 lat pracują nielegalnie. Dwóch wjechało do Polski na podstawie kart Małego Ruchu Granicznego, które nie uprawniają do podjęcia legalnej pracy. Żaden z nich nie posiadał dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

Cudzoziemcy zostali zobowiązani do opuszczenia Polski i otrzymali 6-miesięczny zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen. W stosunku do pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

W 2019 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili już ponad 230 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Łącznie skontrolowano 4012 obcokrajowców. W 424 przypadkach stwierdzono nielegalną pracę. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w budownictwie, działalnościach usługowych oraz transporcie.

źródło: Straż Graniczna- Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej