BiOSG rekrutuje do służby!

0
20

Rekrutacja BiOSG została otwarta. Test z języka obcego, wiedzy ogólnej oraz sprawności fizycznej, z tymi wyzwaniami zmierzyli się kandydaci do służby w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.

18 i 19 kwietnia w Komendzie BiOSG odbył się drugi etap postępowania kwalifikacyjnego do służby w podkarpackich placówkach SG. Wzięło w nim udział 55 osób. W ramach procedury oceniany jest poziom znajomości języka obcego, wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej. Przeprowadzana jest również rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby, które otrzymają wymaganą ilość punktów, po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia z komisji lekarskiej, zasilą szeregi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Jednak zanim rozpoczną służbę w podkarpackich placówkach SG, złożą ślubowanie i zostaną skierowani do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Tam przejdą szkolenie podstawowe oraz podoficerskie.

Warunkiem przystąpienia do egzaminów było pozytywne ukończenie I etapu postępowania,

rekrutacja BiOSG
Kandydaci na funkcjonariuszy BiOSG przystąpili do serii testów

składającego się m.in. ze złożenia dokumentów aplikacyjnych oraz ich sprawdzenia pod względem wymagań formalnych. Następnie kandydaci uczestniczyli we wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej i testach psychologicznych. Ponadto SG weryfikuje czy kandydaci dają rękojmię zachowania tajemnicy służbowej i przeprowadza badania przy wykorzystaniu tzw. wykrywacza kłamstw.

Nabór do służby w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej prowadzony jest w sposób ciągły. W 2023 roku planowane jest przyjęcie 135 nowych funkcjonariuszy. Kolejne wcielenia zaplanowano na czerwiec (35 osób) i październik (40 osób).

Szczegółowe informacje dot. naboru do służby w BiOSG  >>>link<<<

Więcej takich lokalnych informacji znajdziesz na bieszczady.pro

Źródło: klik!