Bezpłatny telefon interwencyjny STRAŻ GRANICZNEJ w całym kraju:

0800 422322

 


Przejścia graniczne w województwie podkarpackim :


Przejścia na granicy polsko-słowackiej

1. Roztoki Górne - Ruske Sedlo
Przejście dla ruchu drogowego - powiat bieszczadzki gmina Cisna
Rodzaj ruchu granicznego:
turystyczny* (wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy)
czynne od 01.04 - 30.09 w godz. 9.00 - 18.00
tel.

2. Radoszyce - Palota
Przejście dla ruchu drogowego - powiat sanocki gmina Komańcza
Rodzaj ruchu granicznego:
mrg*** turystyczny *)(wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy)
czynne od 01.04 - 30.09 w godz. 8.00 - 20.00 i od 01.10-31.03 godz.9.00-16.00
tel.

3. Balnica - Osadne
Przejście dra ruchu drogowego - powiat bieszczadzki gmina Cisna
Rodzaj ruchu granicznego:
turystyczny *)(pieszy)
czynne od 01.04 - 30.09 w godz. 900 - 1800
tel.

4. Łupków - Palota
Przejście dla ruchu kolejowego - powiat bieszczadzki gmina Cisna
Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy, towarowy
tel.

5.Barwinek- Vysny Komarnik
Przejście dla ruchu drogowego - powiat krośnienski gmina Dukla Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy towarowy mrg***
tel. (0-13) 437-52-00

6. Czeremcha - Certiśne
Przejście dla ruchu drogowego - powiat krośnienski gmina Dukla Rodzaj ruchu granicznego:
turystyczny *)(wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy)
czynne od 01.04 - 30.09 w godz. 9.00 - 20.00 i od 01.10-31.03 godz.9.00-16.00
tel.

7. Jaśliska - Certizine
Przejście dla ruchu drogowego - powiat krośnienski gmina Dukla
Rodzaj ruchu granicznego:
mrg
tel.

8. Ożenna - Niżna Polianka
Przejście dla ruchu drogowego - powiat jasielski gmina Krempna
Rodzaj ruchu granicznego:
mrg turystyczny *)(wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy)
czynne od 01.04 - 30.09 w godz. 9.00 - 20.00 i od 01.10-31.03 godz.9.00-16.00
tel.


Przejścia na granicy polsko-ukraińskiej :


1. Korczowa - Krakowiec
Przejście dla ruchu drogowego - powiat jarosławski gmina Radymno
Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy, towarowy, urg**
tel. (0-16) 628-23-14

2. Werchrata - Rawa Ruska
Przejście dla ruchu kolejowego - powiat lubaczowski gmina Horyniec
Rodzaj ruchu granicznego:
towarowy
tel.

3. Przemyśl - Mościska
Przejście dra ruchu kolejowego - powiat przemyski gmina Przemyśl
Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy, towarowy, urg**
tel.

4. Medyka - Szeginie
Przejście dla ruchu drogowego - powiat przemyski gmina Medyka
Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy, towarowy, urg**
tel. (0-16) 676-53-02

5. Malhowice - Niżankowiczy
Przejście dla ruchu drogowego - powiat przemyski gmina Przemyśl
Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy towarowy mrg***
tel.

6. Krościenko - Smolnica
Przejście dla ruchu drogowego - powiat bieszczadzki gmina Ustrzyki Dolne Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy, towarowy do 3,5 t
tel. (0-13) 461-21-63

7. Jaśliska - Certizine
Przejście dla ruchu kolejowego - powiat bieszczadzki gmina Ustrzyki Dolne
Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy (RP i U)
tel.*) obywatele RP, RS oraz państw zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi.

**) Uproszczony Ruch Graniczny
Uproszczony ruch graniczny (w skrócie urg) odbywa się na podstawie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez obywateli zamieszkałych w miejscowościach przygranicznych z dnia 14 maja 1985 r. (Dz.U.24/1986 poz.114), która to umowa obowiązuje nadal w stosunkach z Ukrainą, Białorusią i Federacją Rosyjską.

Uproszczony ruch graniczny dopuszczalny jest wyłącznie w przypadku:

1. organizowania imprez i spotkań masowych na granicy lub w jej bezpośrednim pobliżu;
2. spotkań z krewnymi z okazji ślubów, urodzin dzieci i innych ważnych wydarzeń rodzinnych (np. odwiedzanie grobów w dzień Wszystkich Świętych);
3. nieszczęśliwych wypadków, ciężkiej choroby lub śmierci krewnych;
4. konieczności natychmiastowej pomocy lekarskiej, jeśli nie można jej otrzymać niezwłocznie na terytorium własnego państwa.
Przekraczanie granicy w ramach uproszczonego ruchu granicznego odbywa się wyłącznie w porze dziennej w wyznaczonych do tego celu punktach na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości i przepustki wydawanej przez właściwy terytorialnie organ Straży Granicznej.
Na terytorium sąsiedniego państwa wolno przebywać do 7 dni i tylko w miejscowościach określonych w przepustce.
Z chwilą wprowadzenia obowiązku wizowego dla obywateli Rosji, Białorusi i Ukrainy, a więc w dniu 1 lipca 2003 r. uproszczony ruch graniczny całkowicie przestanie funkcjonować, a przejścia wyznaczone dla tego ruchu zostaną zlikwidowane.

***) Mały Ruch Graniczny

Mały ruch graniczny jest szczególnym trybem przekraczania granicy państwowej. W wyniku dwustronnych umów między Polską a Niemcami, Czechami i Słowacją wprowadzono dla obywateli tych krajów uproszczoną procedurę graniczną. Forma ta dotyczy mieszkańców i osób zameldowanych w pasie wybranych gmin (a na granicy z Czechami powiatów), nazywanego pasem małego ruchu granicznego. Zasadniczo ma on ok. 15 kilometrów szerokości, a konkretnie - po polskiej stronie tworzą go gminy (powiaty) wymienione w załącznikach do odpowiednich umów dwustronnych.

Informacje zawarte na stronie uzyskaliśmy dzięki uprzejmości
STRAŻY GRANICZNEJ RP, zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Straży Granicznej RP www.sg.gov.pl