Regulamin

 

1. Ze zdjęć mogą korzystać wszyscy użytkownicy, którzy posiadają w bieszczady.pro aktywny wpis do katalogu obiektów, w czasie aktywności obiektu w katalogu.

2. Zdjęcia można wykorzystywać w niezmienionej formie, jakakolwiek modyfikacja zdjęcia uchyla pozwolenie na wykorzystywanie go w jakiejkolwiek postaci, na jakimkolwiek polu eksploatacji.

3. Naruszenie któregokolwiek punktu regulaminu będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich, oraz narażenie właściciela bieszczady.pro na straty, które określi rzeczoznawca podczas postępowania sądowego o odszkodowanie.